วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว
               สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวลลิตา  พันธุ์ชุม  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ  บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา   ซึ่งดิฉันหวังว่า  เนื้อหาในบล็อกนี้อาจเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น